31. 5. 2023

Rezultati januar–marec 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 20 mio € čistega dobička

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 

Nadzorni svet Save Re je na včerajšnji redni seji pregledal nerevidirane rezultate poslovanja Zavarovalne skupine Sava za obdobje januar–marec 2023.

  • Obseg poslovanja se je povečal za 9,9 % na 260,2 mio €
  • Čisti dobiček v višini 20,1 mio € je močno presegel dobiček iz prvega četrtletja lanskega leta
  • Solventnostni količnik je ocenjen v razponu med 180 % in 186 %, kar je znotraj optimalne kapitaliziranosti

 

Obseg poslovanja, merjen z zbranimi premijami in prihodki od ostalih storitev skupine, je znašal 260,2 milijona evrov in je v primerjavi z enakim obdobjem lani kljub še vedno oteženemu makroekonomskemu položaju dosegel visoko, skoraj 10-odstotno rast. K temu je največ prispevala rast premij premoženjskih zavarovanj na trgu EU (+14,2 %) in pozavarovalnih storitev skupine (+12,1 %). Skupina je višino premij prilagodila inflacijskim razmeram na domačem in tujih pozavarovalnih trgih, obseg poslovanja pa je povečala tudi s pridobitvijo novih strank in večjo prodajo zavarovanj. Še večja relativna rast premij pa je bila predvsem zaradi organske rasti dosežena na trgih zunaj EU, in sicer tako pri premoženjskih (+23,4 %) kot tudi življenjskih zavarovanjih (+16,2 %). Premije življenjskih zavarovanj na domačem trgu niso dosegle obsega iz lanskega prvega četrtletja (-9,0 %) zaradi izjemno visoke prodaje v tistem obdobju.

Čisti dobiček skupine je znašal 20,1 milijona evrov in je občutno večji od dobička iz prvega četrtletja lanskega leta (+144,3 %). Poleg rasti zavarovalnih prihodkov sta k temu prispevala tudi pozavarovalna zaščita večjih škod in dejstvo, da je skupina že v prvem četrtletju 2022 škodne rezervacije prvič občutneje prilagodila inflacijskim učinkom. Na večji dobiček pa so vplivale tudi letošnje ugodnejše razmere na finančnih trgih in višje ravni zahtevanih donosov, zaradi katerih je skupina ustvarila boljši donos iz naložbenja kot v lanskem prvem četrtletju (+7,1 milijona evrov).

Prvo četrtletje 2023 predstavlja pomemben mejnik za našo zavarovalniško skupino in celotno zavarovalniško panogo, saj sta 1. 1. 2023 začela veljati nova računovodska standarda MSRP 17 in 9. Objavljeni rezultati poslovanja za prvo četrtletje so tako prvič predstavljeni po novih metodologijah.

Skupina je tudi smelo zastavila projekte in razvojne aktivnosti za uresničevanje vseh strateških ciljev na področju zadovoljstva strank, procesne prenove, trajnosti, prenove ključnih informacijskih sistemov ter zadovoljstva zaposlenih. Tako je Zavarovalna skupina Sava uspešno stopila v novo petletno strateško obdobje.

 

Podrobnejši podatki o poslovanju skupine v obdobju januar–marec 2023 so predstavljeni v priloženem poročilu in predstavitvi.

 

Priponki:

Ključni podatki o poslovanju 1-3 2023

Predstavitev rezultatov 1-3 2023

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}