18. 4. 2023

Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja to obvestilo:

Svet delavcev Save Re je ob upoštevanju dejstva, da 12. junija 2023 obema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev, poteče štiriletni mandat, po opravljenem internem izbirnem postopku na svoji seji, ki je potekala 18. aprila 2023, imenoval dva predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Save Re.

Za štiriletno mandatno obdobje je bila ponovno imenovana Edita Rituper, dosedanja članica nadzornega sveta, predstavnica delavcev družbe. Za drugega predstavnika v nadzornem svetu je bil imenovan Blaž Garbajs, ki mu je mandat člana podeljen prvič.

Oba imenovana člana nadzornega sveta mandat nastopita 13. junija 2023.

 

Blaž Garbajs je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. V Savi Re se je zaposlil leta 2011 kot specialist za upravljanje naložb v finančnem sektorju. Od novembra 2019 zaseda delovno mesto direktorja službe korporativnih financ. Je tudi nosilec poslovne linije korporativnih financ na ravni skupine. Ima bogato znanje o vodenju in sooblikovanju za družbo in skupino najzahtevnejših projektov strateškega pomena. Od leta 2022 je tudi član revizijske komisije v dveh pridruženih družbah s področja zdravstva.

Edita Rituper je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Celotno kariero je posvetila zavarovalništvu in pozavarovalništvu. Izkušnje, tudi vodstvene, je nabirala v Zavarovalnici Triglav in Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. V Zavarovalni skupini Sava se je zaposlila aprila 2008, sprva kot odposlanka v odvisnih družbah, pozneje pa tudi na izvršnih funkcijah v odvisni zavarovalnici Sava osiguranje (SRB). Ima tudi nadzorstvene izkušnje z nadziranjem zavarovalnic v skupini. V Savi Re se je zaposlila julija 2019 kot razvojna specialistka v kabinetu uprave in skladnosti poslovanja, kjer je odgovorna za razvoj področja družbene odgovornosti in koordinacijo trajnostnega razvoja na ravni skupine. Članica nadzornega sveta Save Re bo drugi mandat zapored.

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}