6. 4. 2023

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Sava Re objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2022 (poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP Save Re je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016, s spremembo Uradni list RS, št. 161/2021), ki ga je na podlagi Zakona o zavarovalništvu izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Družba za izračun kapitalske ustreznosti v skladu z zakonodajo Solventnost II uporablja standardno formulo. Na dan 31. 12. 2022 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 266 %.

Poročilo PSFP Save Re ne izkazuje informacij o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava. Slednje bodo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re objavljene 12. 5. 2023.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2022 je pripeto.

 

Priponka:

PSFP Save Re 2022

Novice

15. 9. 2023

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« (s stabilno srednjeročno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P affirms 'A' ratings on Sava Re and Zavarovalnica Sava, outlook stable

Pursuant to the rules of the Ljubljana Stock Exchange, Ljubljana, and the Market in Financial Instruments Act, Sava Re d.d., Dunajska 56, Ljubljana, makes the...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}