23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na včerajšnji seji potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022, ki je pripeto temu obvestilu. Revidirani računovodski izkazi se ne razlikujejo od predhodno objavljenih nerevidiranih.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2022 s čistim dobičkom v višini 68,2 milijona evrov in donosnostjo lastniškega kapitala v višini 14,9 odstotka več kot uspešno zaključila triletno strateško obdobje, v katerem je dosegla vse zastavljene cilje.

Skupina je trend širjenja obsega poslovanja nadaljevala tudi v letu 2022, saj je uspela kosmate premije povečati za 6,1 odstotka na 774,1 milijona evrov. Rast je bila dosežena tako na slovenskem kot tudi na tujih trgih, pri slednjih je bila rast celo dvomestna. Zaradi normalizacije škodne pogostosti se je kombinirani količnik pričakovano zvišal, kljub temu pa je z 90,7 odstotka še vedno ugoden in mnogo boljši od načrtovanega. K temu je pomembno prispevala stroškovna učinkovitost, saj je rast stroškov zaostajala za rastjo premije.

Skupina je v letu 2022 uspešno izvajala tudi strategijo digitalne preobrazbe in postavitve stranke v središče svojih poslovnih procesov, posebno pozornost pa je namenila tudi uresničevanju trajnostne strategije. Osredotočenost na stranko in trajnostno delovanje ostajata tudi ključni usmeritvi v novem petletnem strateškem obdobju.

Priložena je predstavitev revidiranih rezultatov z glavnimi poudarki poslovanja v preteklem letu.

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022 v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 je objavljeno ločeno.

 

Priponki:

Revidirano letno poročilo 2022

Predstavitev revidiranih rezultatov 2022

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}