15. 12. 2022

Save Re imenovala Davida Benedeka za dodatnega člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

 

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na svoji današnji seji 15. 12. 2022 soglasno podprl predlog komisije za imenovanja in prejemke ter za dodatnega člana uprave imenoval Davida Benedeka.

David Benedek je bil imenovan za petletni mandat, ki se začne naslednji delovni dan po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, izdanega pri Agenciji za zavarovalni nadzor. Po nastopu mandata bo v upravi prevzel odgovornost za področja finančnega poslovanja in upravljanje finančnih naložb ter za področje upravljanje strateških naložb v pokojninskih družbah, družbah za upravljanje in družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

David Benedek, kratka biografija

David Benedek je po opravljenem študiju bančništva in financ na Ekonomski fakulteti (Univerza v Ljubljani) magistriral iz poslovodenja in organizacije (MBA) v Združenih državah Amerike (Univerza Indiana, The Kelley School of Business, Bloomington, Indiana). Po zaključenem študiju je v Združenih državah Amerike služboval še tri leta v investicijskem bančništvu. Po povratku v Slovenijo je svojo karierno pot nadaljeval v bančništvu in pozneje v zavarovalništvu. Ima večletne izkušnje z vodilnih in vodstvenih mest v Novi ljubljanski banki, d.d., Triglavu INT, d.d., Gorenjski banki, d.d., in Zavarovalnici Triglav, d.d. Prav tako ima dragocene izkušnje iz korporativnega upravljanja odvisnih družb večjih sistemov, postopkov združitev in prevzemov (M&A), bančnega zavarovalništva, deloval pa je tudi na področjih upravljanja portfeljev vrednostnih papirjev, podjetniških financ in upravljanje strateških naložb v družbah, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

Davor I. Gjivoje, jr., predsednik nadzornega sveta Save Re: »Nadzorni svet je prepričan, da bo uprava v predvideni novi štiričlanski sestavi s svojim znanjem, bogatimi izkušnjami, kompetencami in ciljno usmerjenostjo uspešno uresničevala začrtano strategijo družbe in Zavarovalne skupine Sava tudi v prihodnje

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}