24. 5. 2022

Pozitiven izid sodnega postopka odvisne družbe Zavarovalnice Sava v Republiki Irski

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Zavarovalna skupina Sava je bila v novembru 2020 seznanjena z informacijo o novih sodnih in regulatornih praksah ter z drugimi pomembnimi dejstvi v zvezi z morebitnimi dodatnimi negativnimi vplivi covida-19 na poslovanje Zavarovalne skupine Sava na trgih Republike Irske (posli FOS) in Združenega kraljestva. V povezavi z navedenim je bil v prvi polovici leta 2021 pred pristojnim sodiščem sprožen sodni postopek, katerega izid bi lahko pomembno vplival na nadaljnje zavarovalne zahtevke zoper Zavarovalnico Sava iz tega naslova.

Višje sodišče, oddelek za gospodarske zadeve, v Dublinu je v tožbi, ki jo je vložila družba Coachouse Catering Limited (ki posluje pod imenom Old Imperial Hotel), danes, 24. 5. 2022, izdalo sodbo v prid Zavarovalnice Sava. Sodišče je tožbo obravnavalo kot »vzorčno zadevo« v sklopu posebnega nadzora Irske centralne banke v zvezi s covidom-19 in zavarovanjem obratovalnega zastoja. Višje sodišče je potrdilo, da zavarovalna polica Zavarovalnice Sava za zavarovanje obratovalnega zastoja in izgube licence ne krije škod, ki so posledica pandemije covida-19. Današnja sodba je pomemben mejnik za Zavarovalnico Sava in njene zavarovance, saj je višje sodišče z odločitvijo potrdilo njeno razlago glede besedila zavarovalne police. Stranke v postopku bodo potrebovale nekaj časa za pregled sodbe, Zavarovalnica Sava pa bo v prihodnjih tednih prizadetim zavarovancem poslala najnovejše informacije. 

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}