4. 5. 2022

Jošt Dolničar iz uprave Save Re na čelo Zavarovalnice Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Jošt Dolničar, ki ga je nadzorni svet Zavarovalnice Sava 30. 12. 2021 imenoval na mesto predsednika uprave Zavarovalnice Sava, je 3. 5. 2022 pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje te funkcije. Funkcija člana uprave v Savi Re Joštu Dolničarju preneha 4. 5. 2022, vodenje uprave Zavarovalnice Sava bo prevzel 5. 5. 2022, s petletnim mandatom.

Uprava Save Re bo po odhodu Jošta Dolničarja do nadaljnjega delovala v tričlanski sestavi.

Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re: »V imenu uprave Sava Re se Joštu Dolničarju iskreno zahvaljujem za njegovo dolgoletno sodelovanje v upravi družbe in mu želim veliko uspeha pri vodenju Zavarovalnice Sava.«

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}