26. 4. 2022

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., je na včerajšnji seji potrdil Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2021, ki je pripeto temu obvestilu. Revidirani računovodski izkazi se ne razlikujejo od predhodno objavljenih nerevidiranih.

Zavarovalna skupina Sava je tudi v letu 2021 nadaljevala izjemno poslovanje, saj je presegla vse finančne cilje, ki si jih je zastavila za to poslovno leto. Poslovni prihodki so se s 7,6-odstotno rastjo povzpeli na 732,7 milijona evrov. K rekordnemu čistemu dobičku v višini 76,2 milijona evrov so z rastjo prihodkov, ugodnim škodnim dogajanjem, stroškovno učinkovitostjo in naložbenim donosom prispevali vsi poslovni odseki skupine. Skupina je tako dosegla 15,8-odstotno donosnost lastniškega kapitala, s čimer je za 37,4 odstotka presegla načrtovano.

Prav tako je skupina v letu 2021 uspešno uresničevala svojo strategijo razvoja osredotočenosti k strankam, IT-prenove in digitalizacije poslovanja. Prilagajanje storitev, lažja in hitrejša pot do njih, krepitev odnosa s stranko in izboljševanje uporabniške izkušnje so bili in so še vedno osnovno vodilo razvoja skupine.

Posebno pozornost skupina namenja uresničevanju trajnostne strategije. Poleg upravljanja odnosa s strankami je trajnostni vidik upoštevan pri razvoju novih produktov, prevzemanju zavarovalnih in pozavarovalnih tveganj ter naložbeni in nabavni politiki, s čimer se Zavarovalna skupina Sava razvija tudi v širše družbeno odgovorno zavarovalno skupino.

Priložena je predstavitev revidiranih rezultatov z glavnimi poudarki poslovanja preteklega leta.

Revidirano letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2021 v uradnem formatu ESEF v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in prvim odstavkom 134. člena ZTFI-1 je objavljeno v ločeni objavi v informacijskem sistemu SEOnet Ljubljanske borze.

 

Priponki:

Revidirano letno poročilo 2021

Predstavitev revidiranih rezultatov 2021

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}