26. 4. 2022

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – z zagotovilom revizorja

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Sava Re je 8. 4. 2021 že objavila Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2021 – brez zagotovila revizorja.

Sava Re danes dodatno objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2021 – z zagotovilom revizorja (v nadaljevanju: poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re. K poročilu PSFP Save Re je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba KPMG v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016, s spremembo Uradni list RS, št. 161/2021), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor. Po pregledu neodvisnega revizorja v poročilu PSFP Save Re, ki ga družba objavlja danes, v primerjavi s tistim, ki ga je objavila 8. 4. 2022, vsebinsko ni sprememb.

Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnosti II. Na dan 31. 12. 2021 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 282 %.

Poročilo PSFP Save Re ne izkazuje informacije o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava. Slednja bo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re objavljena 19. 5. 2022.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – z zagotovilom revizorja je pripeto.

 

Priponka:

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re 2021 – z zagotovilom revizorja

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}