8. 4. 2022

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – brez zagotovila revizorja

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Sava Re objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2021 – brez zagotovila revizorja (v nadaljevanju: poročilo PSFP Save Re), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re.

Postopek pregleda poročila PSFP Save Re in izdaja poročila neodvisnega revizorja o sprejemljivem zagotovilu je v teku. Objava Poročila o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – z zagotovilom revizorja je v skladu s finančnim koledarjem Save Re predvidena 26. 4. 2022.

Poročilo PSFP Save Re vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družbe, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj družbe. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti družbe, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika. Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnost II. Na dan 31. 12. 2021 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 282 %.

Ker se informacije v poročilu nanašajo le na Savo Re, poročilo ne izkazuje solventnosti in finančnega položaja Zavarovalne skupine Sava. Informacije o Zavarovalni skupini Sava bodo vsebovane v poročilu o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki bo v skladu s predpisanim rokom in finančnim koledarjem Save Re objavljeno 19. 5. 2022.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2021 – brez zagotovila revizorja je pripeto.

Priponka:

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re 2021 – brez zagotovila revizorja 

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}