15. 3. 2022

Neposredne posledice zaradi dogajanja v Ukrajini ne bodo pomembno vplivale na poslovanje Zavarovalne skupine Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Zavarovalna skupina Sava je proučila vpliv vojnih razmer v Ukrajini na poslovanje in obvešča javnost, da zaradi majhnega obsega poslovanja z Rusijo in Ukrajino ter nizke naložbene izpostavljenosti do njiju spremenjene okoliščine neposredno ne bodo pomembno vplivale na rezultate njenega poslovanja.

Premija iz pozavarovanja

Zavarovalna skupina Sava (konkretno Sava Re) ima sklenjene pozavarovalne pogodbe z ruskimi in ukrajinskimi partnerji v obsegu letne premije, ki predstavlja samo 0,5 odstotka celotnih načrtovanih poslovnih prihodkov skupine za leto 2022. Vse pogodbe vključujejo tudi t. i. sankcijsko klavzulo. Ta v primeru uvedbe sankcij Evropske unije in Združenih narodov omeji obveznosti Save Re, ki so določene v pogodbi in so v nasprotju z veljavnimi sankcijami. Obenem sklenjene pozavarovalne pogodbe izključujejo kritja, povezana z vojno.

Naložbeni portfelj

Kreditna in valutna izpostavljenost finančnih naložb skupine do Rusije, Ukrajine in Belorusije na dan 31. 12. 2021 znaša samo 0,24-odstotka vseh finančnih naložb skupine. Večina te izpostavljenosti izhaja iz denarnih sredstev in naložb v rubljih, ki so po višini usklajene z obveznostmi v isti valuti. Le manjši del v višini 0,04 odstotka predstavljajo naložbe v vrednostne papirje ruskih izdajateljev, zato je tudi kreditno tveganje zanemarljivo.

Ocena vpliva

Zavarovalna skupina Sava na podlagi tega ocenjuje, da trenutne razmere v Ukrajini ne bodo imele pomembnega neposrednega vpliva na poslovanje skupine, lahko pa se pričakuje posredni vpliv na njen naložbeni portfelj zaradi gibanj na finančnih trgih.

 

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}