18. 10. 2021

Razpis za storitve revidiranja skupinskih računovodskih izkazov in ločenih računovodskih izkazov družb v Zavarovalni skupini Sava za poslovna leta 2022–2024

Zavarovalna skupina Sava in Sava Re, d.d., sta začeli postopek izbire zunanjega revizorja za storitve revidiranja skupinskih računovodskih izkazov in ločenih računovodskih izkazov družb v Zavarovalni skupini Sava za poslovna leta 2022–2024. Če vas izvedba posla zanima, svoje povpraševanje za posredovanje razpisnih pogojev posredujte na elektronski naslov info@sava-re.si.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki

  • bodo prispele na elektronski naslov info@sava-re.si najpozneje do 8. 11. 2021, do 10. ure, s pripisom »izvedba ZR – ne odpiraj – v roke komisiji za odpiranje ponudb« ali
  • bodo oddane s priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 11. 2021, s pripisom »izvedba ZR – ne odpiraj – v roke komisiji za odpiranje ponudb«.

Novice

23. 6. 2022

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 38. skupščine, ki je potekala 23.

Preberite več

3. 6. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

1. 6. 2022

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}