7. 10. 2021

Nadzorni svet za predsednika uprave znova imenoval Marka Jazbeca

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Save Re je na svoji današnji seji za novo mandatno obdobje za predsednika uprave Save Re znova imenoval Marka Jazbeca, ki mu petletni mandat poteče 12. maja 2022. Novi petletni mandat predsednika uprave začne teči 13. maja 2022.

Davor I. Gjivoje, jr., predsednik nadzornega sveta, je ob tem povedal: »Nadzorni svet ocenjuje, da poslovodstvo pod vodstvom Marka Jazbeca zelo dobro opravlja svoje delo in uspešno izvaja začrtano strategijo. Kljub zaostrenim razmeram na kapitalskih trgih tako Sava Re kot Zavarovalna skupina Sava v zadnjih štirih letih pod vodstvom gospoda Jazbeca beležita odlične, pravzaprav izjemne rezultate poslovanja. V teku so že priprave na novo strateško obdobje 2023–2027, zato nadzorni svet meni, da bo s podelitvijo novega mandata gospodu Jazbecu zagotovljena kontinuiteta razvoja družbe in skupine ter nadaljnje gojenje odličnosti.«

Novice

4. 6. 2024

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

27. 5. 2024

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 40. skupščine, ki je potekala v ponedeljek,...

Preberite več

17. 5. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}