7. 10. 2021

Nadzorni svet za predsednika uprave znova imenoval Marka Jazbeca

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet Save Re je na svoji današnji seji za novo mandatno obdobje za predsednika uprave Save Re znova imenoval Marka Jazbeca, ki mu petletni mandat poteče 12. maja 2022. Novi petletni mandat predsednika uprave začne teči 13. maja 2022.

Davor I. Gjivoje, jr., predsednik nadzornega sveta, je ob tem povedal: »Nadzorni svet ocenjuje, da poslovodstvo pod vodstvom Marka Jazbeca zelo dobro opravlja svoje delo in uspešno izvaja začrtano strategijo. Kljub zaostrenim razmeram na kapitalskih trgih tako Sava Re kot Zavarovalna skupina Sava v zadnjih štirih letih pod vodstvom gospoda Jazbeca beležita odlične, pravzaprav izjemne rezultate poslovanja. V teku so že priprave na novo strateško obdobje 2023–2027, zato nadzorni svet meni, da bo s podelitvijo novega mandata gospodu Jazbecu zagotovljena kontinuiteta razvoja družbe in skupine ter nadaljnje gojenje odličnosti.«

Novice

4. 5. 2022

Jošt Dolničar iz uprave Save Re na čelo Zavarovalnice Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Jošt Dolničar, ki ga je...

Preberite več

26. 4. 2022

Predlagana dividenda za delničarje Save Re za 76,5 % višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

26. 4. 2022

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}