2. 8. 2021

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 23. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/28637 z dne 23. 7. 2021.

V skladu s sklepom št Srg 2021/28637 se v sodni register z dnem 16. 7. 2021 vpiše izbris naslednjih članov nadzornega sveta Save Re, d.d.: Keith William Morris, Mateja Lovšin Herič in Andrej Kren.

Na podlagi sklepa sodišča so s 17. 7. 2021 v sodni register kot člani nadzornega sveta Save Re, d.d., za štiriletno mandatno obdobje vpisani Keith William Morris, Matej Gomboši in Klemen Babnik.

Sava Re, d.d., je 27. 7. 2021 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2021/29043 z dne 26. 7. 2021.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 20. 7. 2021 vpiše Davor I. Gjivoje, jr., na mesto predsednika nadzornega sveta in Keith William Morris na mesto namestnika predsednika nadzornega sveta Sava Re, d.d.

Novice

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022 v formatu ESEF

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}