19. 7. 2021

Zavarovalna skupina Sava sprejela trajnostno naložbeno politiko

Skupina v okviru svoje strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje ESG merila v svoje postopke sprejemanja odločitev ter nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb.

 

Trajnostna naložbena politika sprejeta

Skupina je konec junija sprejela Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava, ki se osredotoča na izpuste toplogrednih plinov in prizadevanja za zmanjševanje vplivov na klimatske spremembe. Politika vsebuje izključitveni seznam panog, ki jih v prihodnje v svojem naložbenem portfelju ne želi. Izključitveni seznam se nanaša na podjetja ali projekte, katerih znaten del celotnega prihodka temelji na proizvodnji ali prodaji alkohola, tobaka, zabavi za odrasle, proizvodnji in storitvah iger na srečo, proizvodnji premoga za ogrevanje, pridobivanju nafte iz skrilavca, proizvodnji jedrske energije, vojaški industriji ali proizvodnji spornega orožja.

Trajnostna naložbena politika sledi strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalna skupina Sava za obdobje 2020–2022, v kateri se je skupina zavezala, da bo postopoma uvajala ESG kriterije, ki upoštevajo okoljsko, socialno in upravljavsko problematiko, v vse procese odločanja. S tem skupina tudi udejanja svojo vizijo ustvarjanja trajnostno usmerjene skupine. Strategija skupine se sklada z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088), ki sta jo Evropski parlament in Evropska komisija sprejela v okviru akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019. Namen te uredbe je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končnega potrošnika.

Zavarovalna skupina podpira to pobudo in bo v prihodnje dajala še večji poudarek svoji družbeni odgovornosti.

 

Pristop k mreži United Nations Global Compact

Na začetku julija smo pristopili mreži United Nations Global Compact. Odločili pa smo se tudi, da še v letu 2021 postanemo podpisniki načel odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment). Te zaveze nas bodo dodatno podprle pri vnašanju načel odgovornega vlaganja v naše naložbene odločitve.

Novice

15. 9. 2023

AM Best Savi Re potrdil oceno A s stabilno srednjeročno napovedjo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana (Sava Re ali družba) objavlja to...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P Savi Re in Zavarovalnici Sava potrdil bonitetno oceno »A« (s stabilno srednjeročno napovedjo)

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

5. 9. 2023

S&P affirms 'A' ratings on Sava Re and Zavarovalnica Sava, outlook stable

Pursuant to the rules of the Ljubljana Stock Exchange, Ljubljana, and the Market in Financial Instruments Act, Sava Re d.d., Dunajska 56, Ljubljana, makes the...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}