19. 7. 2021

Zavarovalna skupina Sava sprejela trajnostno naložbeno politiko

Skupina v okviru svoje strategije trajnostnega razvoja za obdobje 2020–2022 postopno in sistematično vključuje ESG merila v svoje postopke sprejemanja odločitev ter nadalje razvija metodologijo ocenjevanja trajnosti naložb.

 

Trajnostna naložbena politika sprejeta

Skupina je konec junija sprejela Trajnostno naložbeno politiko Zavarovalne skupine Sava, ki se osredotoča na izpuste toplogrednih plinov in prizadevanja za zmanjševanje vplivov na klimatske spremembe. Politika vsebuje izključitveni seznam panog, ki jih v prihodnje v svojem naložbenem portfelju ne želi. Izključitveni seznam se nanaša na podjetja ali projekte, katerih znaten del celotnega prihodka temelji na proizvodnji ali prodaji alkohola, tobaka, zabavi za odrasle, proizvodnji in storitvah iger na srečo, proizvodnji premoga za ogrevanje, pridobivanju nafte iz skrilavca, proizvodnji jedrske energije, vojaški industriji ali proizvodnji spornega orožja.

Trajnostna naložbena politika sledi strategiji trajnostnega razvoja Zavarovalna skupina Sava za obdobje 2020–2022, v kateri se je skupina zavezala, da bo postopoma uvajala ESG kriterije, ki upoštevajo okoljsko, socialno in upravljavsko problematiko, v vse procese odločanja. S tem skupina tudi udejanja svojo vizijo ustvarjanja trajnostno usmerjene skupine. Strategija skupine se sklada z Uredbo o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR) ((EU) 2019/2088), ki sta jo Evropski parlament in Evropska komisija sprejela v okviru akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019. Namen te uredbe je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končnega potrošnika.

Zavarovalna skupina podpira to pobudo in bo v prihodnje dajala še večji poudarek svoji družbeni odgovornosti.

 

Pristop k mreži United Nations Global Compact

Na začetku julija smo pristopili mreži United Nations Global Compact. Odločili pa smo se tudi, da še v letu 2021 postanemo podpisniki načel odgovornega vlaganja (United Nations Principles for Responsible Investment). Te zaveze nas bodo dodatno podprle pri vnašanju načel odgovornega vlaganja v naše naložbene odločitve.

Novice

3. 3. 2023

Nerevidirani rezultati 2022: Zavarovalna skupina Sava ustvarila 84 mio € dobička pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

16. 1. 2023

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 16. 1.

Preberite več

22. 12. 2022

Strategija za obdobje 2023–2027 in Načrt poslovanja za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}