8. 4. 2021

Sava životno osiguranje nagrajena za projekt eŽIVOT

Na nagradnem natečaju Disrupt je bilo zbranih 60 vrhunskih dosežkov podjetij, agencij in združenj, ki so se posebej izkazala na področju inovacij in komunikacij. Čeprav je bilo leto 2020 posebno in težko, so podjetja na srbskem trgu z inovativnimi pristopi uspela v svojem razvoju.

Sava životno osiguranje je prva zavarovalnica na srbskem trgu, ki je tradicionalni način sklepanja zavarovanj dopolnila s sklepanjem prek spletne strani s pomočjo video identifikacije. Sam postopek sklenitve je zelo enostaven in prijazen uporabniku.

Na tekmovanju Disrupt je Sava životno osiguranje v družbi velikih in renomiranih srbskih podjetij bila proglašena za zmagovalko za projekt eŽIVOT v kategoriji finančni sektor, podkategoriji inovacije.

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}