2. 4. 2021

Prilagoditev priporočila Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re obvešča javnost, da je 2. 4. 2021 prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor, v katerem ta sledi priporočilom po čim bolj enaki obravnavi subjektov nadzora v Evropski uniji, zato prilagaja svoje priporočilo glede izplačila dividend z dne 8. 3. 2021 na način, da:

  • od družb, ki so nadrejene skupini pričakuje, da bodo pri svoji odločitvi o morebitnem izplačilu dividend pred dnem 30. 9. 2021, upoštevale tako finančni položaj družbe same, kot tudi finančni položaj skupine, ki so ji nadrejene,
  • bo Agencija za zavarovalni nadzor pri preverjanju kriterija dobičkonosnosti subjekta nadzora upoštevala tudi posebnosti poslovnega modela.

 

Dopis Agencije za zavarovalni nadzor je pripet.

 

Priloga:

Prilagoditev priporočila AZN v zvezi z izplačilom dividend

Novice

16. 4. 2021

Objava sklica 37. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 37. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

8. 4. 2021

Predlagana dividenda za delničarje Sava Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

8. 4. 2021

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: Uprava in nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}