2. 4. 2021

Prilagoditev priporočila Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re obvešča javnost, da je 2. 4. 2021 prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor, v katerem ta sledi priporočilom po čim bolj enaki obravnavi subjektov nadzora v Evropski uniji, zato prilagaja svoje priporočilo glede izplačila dividend z dne 8. 3. 2021 na način, da:

  • od družb, ki so nadrejene skupini pričakuje, da bodo pri svoji odločitvi o morebitnem izplačilu dividend pred dnem 30. 9. 2021, upoštevale tako finančni položaj družbe same, kot tudi finančni položaj skupine, ki so ji nadrejene,
  • bo Agencija za zavarovalni nadzor pri preverjanju kriterija dobičkonosnosti subjekta nadzora upoštevala tudi posebnosti poslovnega modela.

 

Dopis Agencije za zavarovalni nadzor je pripet.

 

Priloga:

Prilagoditev priporočila AZN v zvezi z izplačilom dividend

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}