8. 3. 2021

Priporočilo Agencije za zavarovalni nadzor glede izplačila dividend

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Sava Re obvešča javnost, da je 5. 3. 2021 prejela dopis Agencije za zavarovalni nadzor, v katerem sporoča, da zaradi negotove situacije glede širjenja pandemije covida-19 in posledično negotovih posledic na gospodarstvo in zavarovalniški sektor, od zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb pričakuje, da do dne 30. 9. 2021 zadržijo izplačilo dividend, ne prevzemajo nepreklicnih zavez za izplačilo dividend ter se vzdržijo odkupov lastnih delnic, namenjenih nagrajevanju delničarjev.

O predlogu uporabe bilančnega dobička Save Re bo nadzorni svet odločal med potrjevanjem revidiranih izidov za leto 2020 ob hkratnemu upoštevanju dividendne politike in priporočil Agencije za zavarovalni nadzor.

 

Dopis Agencije za zavarovalni nadzor je pripet.

 

Priloga:

Priporočilo AZN v zvezi z izplačilom dividend

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}