22. 10. 2020

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

37. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v ponedeljek, 16. 11. 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 na eni strani in zagotovitve možnosti fizične izvedbe same skupščine na drugi strani bi z organiziranim zbiranjem pooblastil želeli spodbuditi naše delničarje, da na skupščini glasujejo predvsem po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 22. 10. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

  • Individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje – če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil;
  • Obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
  • Obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine kljub zaostrenim razmeram želeli udeležiti osebno.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno četrtka, 12. 11. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

Novice

10. 4. 2024

Objava sklica 40. skupščine delničarjev

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 40. redno sejo skupščine delničarjev družbe, ki bo v...

Preberite več

5. 4. 2024

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje...

Preberite več

5. 4. 2024

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}