4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 2. septembra 2020 je Peter Skvarča, član uprave Save Re, d.d., kupil 850 lotov POSR v skupni vrednosti 14.450,00 EUR, kar predstavlja 0,0049 % vseh delnic in 0,0055 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Pred navedeno transakcijo Peter Skvarča ni imel delnic POSR.

Dne 3. septembra 2020 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 1.000 lotov POSR v skupni vrednosti 16.900,00 EUR, kar predstavlja 0,0058 % vseh delnic in 0,0065 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 8.500 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0484 % na 0,0548 %.

Novice

25. 5. 2021

Obvestilo o sklepih skupščine

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., Ljubljana, objavlja sklepe 37. skupščine, ki je potekala 25.

Preberite več

20. 5. 2021

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

20. 5. 2021

Rezultati za obdobje januar–marec 2021: Čisti dobiček dosegel 23,5 milijona evrov, kar je 44,3 % načrtovanega za leto 2021

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}