4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Dne 2. septembra 2020 je Peter Skvarča, član uprave Save Re, d.d., kupil 850 lotov POSR v skupni vrednosti 14.450,00 EUR, kar predstavlja 0,0049 % vseh delnic in 0,0055 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Pred navedeno transakcijo Peter Skvarča ni imel delnic POSR.

Dne 3. septembra 2020 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 1.000 lotov POSR v skupni vrednosti 16.900,00 EUR, kar predstavlja 0,0058 % vseh delnic in 0,0065 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 8.500 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0484 % na 0,0548 %.

Novice

4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

21. 8. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor priporoča zadržanje izplačila dividend tudi po 1. 10. 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re obvešča javnost, da je v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}