26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

 

V zvezi s priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) glede zadržanja izplačila dividend, ki ga je Sava Re, d.d., javno objavila dne 21. 8. 2020 (v nadaljevanju: priporočilo), družba obvešča javnost, da bo, skladno z možnostjo, predvideno v priporočilu, in v skladu z zahtevami, navedenimi v priporočilu, na Agencijo naslovila obvestilo, s katerim bo kvalitativno in kvantitativno utemeljila svojo namero za izplačilo dividende za leto 2019. Agencija bo nato, kakor navaja v priporočilu, obvestilo preučila v skladu z zakonom in sprejela ustrezne ukrepe. V kolikor Agencija ne bo imela zadržkov glede izplačila dividende, bo uprava ob soglasju nadzornega sveta sklicala skupščino za izplačilo dividende, pri čemer bi izplačilo dividende predvidoma izvedli še v letošnjem letu.

Novice

2. 8. 2021

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 23. 7.

Preberite več

20. 7. 2021

Izvolitev predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Dne 20. 7.

Preberite več

22. 6. 2021

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}