22. 5. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja poročilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR:

Dne 20. 5. 2020 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 1.500 lotov POSR v skupni vrednosti 23.550,00 EUR, kar predstavlja 0,0087 % vseh delnic in 0,0097 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 6.500 delnic POSR, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0323 % na 0,0419 %.

Dne 20. 5. 2020 je Polona Pirš Zupančič, članica uprave Save Re, d.d., kupila 1.270 lotov POSR v skupni vrednosti 20.066,00 EUR, kar predstavlja 0,0074 % vseh delnic in 0,0082 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe. Po opravljeni transakciji ima Polona Pirš Zupančič 3.748 delnic POSR, s tem pa se je delež njenih glasovalnih pravic povečal z 0,0160 % na 0,0242 %.

Novice

17. 11. 2023

Finančni koledar za leto 2024

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d. d., Ljubljana, objavlja to obvestilo: Sava Re, d.d.

Preberite več

17. 11. 2023

Politika upravljanja Save Re, d.d.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

17. 11. 2023

Rezultati januar–september 2023: Zavarovalna skupina Sava dosegla visoko rast obsega poslovanja in ustvarila več kot 45 mio € poslovnega izida pred obdavčitvijo

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}