16. 3. 2020

Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19

Skladno s kriznim načrtom družbe je skupina za neprekinjeno poslovanje, ki poroča neposredno upravi družbe, pozorno in tekoče spremljala hitro spreminjajoče razmere glede virusa COVID-19. Na podlagi tega je družba pripravila potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega delovanje vseh kritičnih poslovnih funkcij in procesov. Enako velja za vse družbe Zavarovalne skupine Sava. Več informacij o ukrepih, ki jih izvajajo posamezne družbe, lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

Zaščita ljudi in premoženja je jedro poslanstva Save Re, začne pa se z zdravjem in dobrim počutjem naših zaposlenih, njihovih družin, naših poslovnih partnerjev, vlagateljev in globalne skupnosti.

Zavezali smo se, da bomo vedno ob naših zavarovancih, ko nas bodo najbolj potrebovali. To pomeni, da bomo plačevali vse upravičene zahtevke in poravnavali vse obveznosti, povezane s prihajajočimi obnovami pogodbenih poslov in poslov individualnih prevzemov.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete informacije, nas kontaktirajte na info@sava-re.si.

18.3.2020

Zaradi trenutnih razmer je naša pisarna zaprta, zaposleni pa delajo od doma. Prosimo vas za razumevanje in potrpljenje, če bo naš odzivni časi daljši od običajnega.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}