27. 12. 2019

Sava Re podpisala Pogodbo o prodaji in nakupu družbe NLB Vita

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

 Danes je bila med kupcem Sava Re, d.d., in prodajalcema NLB, d.d., in KBC Insurance NV podpisana Pogodba o prodaji in nakupu ter prenosu 100-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe NLB Vita, d.d.

NLB Vita je bila po podatkih iz leta 2018 druga največja življenjska zavarovalnica v Sloveniji s tržnim deležem 14,8 odstotka. Prevzem družbe NLB Vita za Zavarovalno skupino Sava predstavlja pomemben korak pri utrjevanju tržnega položaja pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji. Delež premije teh zavarovanj v BDP je v Sloveniji nižji od razvitejših evropskih trgov, zato ocenjujemo, da imajo v bodoče potencial razvoja in organske rasti.

NLB Vita bo tudi v prihodnje nadaljevala partnerstvo z NLB, saj bo NLB zagotavljala primarno prodajno pot (ang. »bancassurance«). Za Zavarovalno skupino Sava je krepitev partnerstev z bankami in razvoj potenciala te prodajne poti za trženje zavarovalnih produktov prav tako pomembna strateška usmeritev.

Zaključek transakcije je pogojen z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev in pridobitvijo soglasja pristojnih regulatornih organov. Pričakuje se, da bo transakcija zaključena predvidoma do konca prvega polletja 2020.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 27. decembra 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Novice

4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

21. 8. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor priporoča zadržanje izplačila dividend tudi po 1. 10. 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re obvešča javnost, da je v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}