19. 12. 2019

Save Re imenovala Petra Skvarčo za novega člana uprave

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., se je na svoji današnji seji 19. 12. 2019 seznanil z izjavo Srečka Čebrona o predčasnem prenehanju mandata člana v upravi Save Re, d.d., in sprejel njegov predlog za sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi člana uprave z 31. 5. 2020.

Nadzorni svet je na isti seji soglasno podprl predlog predsednika uprave Marka Jazbeca in za novega člana uprave imenoval Petra Skvarčo, ki prihaja iz kolektiva družbe.

Peter Skvarča, ki bo po upokojitvi Srečka Čebrona v upravi odgovoren za pozavarovanje in individualni prevzem pozavarovanj, je bil imenovan za petletni mandat, ki se začne naslednji delovni dan po prejemu odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave, izdanega pri Agenciji za zavarovalni nadzor.

Peter Skvarča, kratka biografija

Peter Skvarča je po opravljenem študiju mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede leta 1998 začel kariero kot specialist in nato svetovalec na ministrstvu za gospodarstvo. Izobraževanje je nadaljeval na Univerzi v Limericku na Irskem (magistrski program Evropske integracije). Od leta 2004 je delal na slovenskem veleposlaništvu v Makedoniji kot svetovalec za gospodarske zadeve. V tej vlogi je uspešno skrbel za državne in poslovne interese slovenskih podjetij, nato pa se je leta 2007 pridružil Zavarovalni skupini Sava in od leta 2011 do leta 2018 zasedal mesto generalnega direktorja v odvisni družbi Sava osiguruvanje (MKD). V njegovem mandatu je makedonski odvisni zavarovalnici uspelo obrniti negativne trende poslovanja, zmanjšati izpostavljenost tveganjem, povrniti ugled blagovni znamki in vzpostaviti družbo, ki velja za zaupanja vrednega partnerja. Danes Sava osiguruvanje nedvomno spada med najprepoznavnejše, najsodobnejše in hkrati najuspešnejše zavarovalne družbe na makedonskem trgu.

Mateja Lovšin Herič, predsednica nadzornega sveta Save Re: »Nadzorni svet je prepričan, da bo uprava v predvideni novi sestavi s svojim znanjem, izkušnjami, kompetencami in ciljno usmerjenostjo uspešno uresničevala začrtano strategijo družbe in Zavarovalne skupine Sava tudi v prihodnje

Mateja Lovšin Herič, predsednica nadzornega sveta, in Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re: »Tako nadzorni svet kot uprava se Srečku Čebronu iskreno zahvaljujeta za njegovo dolgoletno sodelovanje v upravi družbe, za zavzetost, visoko strokovnost in bogat prispevek k razvoju področja pozavarovanja ter mu obenem želita obilo zadovoljstva v novih izzivih.«

Novice

4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

21. 8. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor priporoča zadržanje izplačila dividend tudi po 1. 10. 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re obvešča javnost, da je v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}