9. 12. 2019

Odziv na objave v medijih

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

V zvezi s prispevkom v časopisni izdaji Dela z naslovom »Zakaj se državna podjetja dražje zadolžujejo« in prispevkom v spletni izdaji Dela z naslovom »Bratje v poslu in drugi očitki Petrolu«, oba prispevka objavljena 9. 12. 2019, Sava Re, d.d., sporoča, da so določene informacije v navedenih prispevkih, ki se nanašajo na izdajo podrejenih obveznic Save Re, d.d., netočne in zavajajoče.

  1. Sava Re, d.d., je oktobra 2019 izdala 75 mio EUR podrejenih (Tier 2) obveznic, ki se vštevajo v dodatni kapital družbe. Obrestna mera podrejenih obveznic ni znašala 4,6 %, kot je to navedeno v obeh prispevkih, temveč so bile obveznice izdane z nespremenljivo obrestno mero 3,75 % letno za prvih 10 let. Ročnost obveznic znaša 20 let, vendar ima Sava Re, d.d., možnost predčasnega odpoklica v novembru 2029. V kolikor Sava Re, d.d., ne bo izkoristila možnosti predčasnega odpoklica, bo od desetega leta dalje letna obrestna mera po datumu prvega odpoklica 4,683-odstotni pribitek nad trimesečnim Euriborjem.
  1. Demantirati moramo tudi izjavo, da je cena oziroma obrestna mera drugotnega pomena za izdajatelja. Sava Re, d.d., je z dnem odprtja knjige vplačil v podrejene obveznice prvotni zahtevani donos zaradi presežnega povpraševanja tujih in slovenskih vlagateljev, uspela znižati na končnih 3,75 %. Pri tem izpostavljamo, da se je Sava Re, d.d., odločila za uvrstitev podrejenih obveznic na organizirani trg Luksemburške borze, saj je ocenila, da je slovenski trg premajhen za večjo izdajo podrejenih obveznic. Med kupci podrejenih obveznic Save Re, d.d., tako prevladujejo tuji vlagatelji. 
  1. Pomembno je poudariti, da imajo podrejene obveznice že zaradi same narave finančnega inštrumenta večjo zahtevano donosnost, saj so kot take podrejene navadnim obveznostim družbe v primeru njenega stečaja ali likvidacije ter se vštevajo v njen dodatni kapital (2. kakovostni razred po ureditvi Solventnost II). Iz tega razloga je nekonsistentno, da se v članku donos podrejenih obveznic primerja s povprečno obrestno mero za posojila podjetjem nad milijon evrov, ki jo objavlja Banka Slovenije (za Slovenijo 1,8 % in EMU 1,1 %), saj so v slednjo obrestno mero vključena tako zavarovana in nezavarovana posojila.
  1. Sava Re, d.d., je javno objavila, da namerava izkupiček od izdaje podrejenih obveznic uporabiti za splošne korporativne potrebe Zavarovalne skupine Sava in za optimizacijo svoje kapitalske strukture – izdaja podrejenih obveznic Save Re, d.d., v nobenem primeru ni namenjena »…lastnikom ali drugim »povezanim« osebam ali celo bodočim – ciljnim lastnikom…«.

Sava Re, d.d., bo za zagotovitev objektivne obveščenosti javnosti, v zvezi s prispevkoma od medijske hiše Delo zahtevala objavo tega odgovora.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}