3. 12. 2019

Ocena škode za tajfun Hagibis

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Oktobra 2019 je Japonsko prizadel tajfun Hagibis, ki velja za eno najsilovitejših neviht na tem območju v zadnjih desetletjih. Po aktualnih ocenah bo škoda, ki jo bo skladno s sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami pokrila Sava Re, presegla vrednost 5 milijonov evrov.

En petmilijonski dogodek je že vključen v načrt čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava za leto 2019. V kolikor ne bo dodatnih škodnih dogodkov podobne velikosti, je načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2019 še vedno dosegljiv.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}