22. 11. 2019

Visoka premijska rast, poslovanje skladno z načrti

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi izidi poslovanja Zavarovalne skupine Sava in Save Re za obdobje januar–september 2019. 

Zavarovalna skupina Sava je v prvih treh četrtletjih 2019 ustvarila 37,7 milijona evrov čistega dobička, na kar je vplivala visoka rast premij ob izboljšani stroškovni učinkovitosti poslovanja.

9,5-odstotna rast kosmate premije, čisti dobiček skladen z načrti

Skupina je zbrala 471,1 milijona evrov kosmatih premij, kar je 9,5 odstotka več kot v istem obdobju lani. Rast kosmatih premij izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (10,9-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (20,3-odstotna rast), pozavarovanj (3,6-odstotna rast), življenjskih zavarovanj v tujini (7,4-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v Sloveniji (0,4-odstotna rast). S tem je skupina v prvih treh četrtletjih zbrala 84,9 odstotka načrtovane premije za leto 2019.

Zavarovalna skupina Sava je v prvih treh četrtletjih 2019 ustvarila 37,7 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 87,6 odstotka načrtovanega za leto 2019 in za 29,3 odstotka več od doseženega v istem obdobju lani. Donosnost lastniškega kapitala, prilagojena na letno raven, je znašala 13,6 odstotka. 

Boljša stroškovna učinkovitost

Na večjo poslovno uspešnost je vplivala boljša stroškovna učinkovitost skupine, saj se je čisti stroškovni količnik zavarovalnega dela glede na isto obdobje lani izboljšal za 1,5 odstotne točke, kar je predvsem posledica hitrejše rasti premij od stroškov.

Povečanje škodnega dogajanja

Čisti merodajni škodni količnik je bil nekoliko slabši kakor lani predvsem zaradi višjih čistih odhodkov za škode v premoženjskih zavarovalnicah. Povečanje škodnega dogajanja v zavarovalnem delu posla je imela skupina predvsem na Hrvaškem, kjer sta na slabši škodni količnik vplivala povečano škodno dogajanje pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti in kaska ter vključitev hrvaške premoženjske zavarovalnice Ergo v skupino.

Izdaja podrejenega dolga, namenjena širitvi skupine in optimizaciji kapitalske sestave

Zavarovalna skupina Sava ob učinkoviti organski rasti uspešno nadaljuje uresničevanje začrtane strategije tudi glede rasti s prevzemi. Potem ko je letos februarja Zavarovalnica Sava prevzela zavarovalnici ERGO osiguranje, d.d., in ERGO životno osiguranje, d.d., na Hrvaškem, je Sava Re junija pridobila 85-odstotni delež v družbi Sava Infond, s čimer so družbe v Zavarovalni skupini Sava pridobile 100 odstotkov glasovalnih pravic Save Infond. V avgustu je bila podpisana tudi pogodba za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o.

Sava Re je oktobra 2019 izdala podrejene obveznice v višini 75 milijonov EUR z dospelostjo leta 2039 in z možnostjo prvega odpoklica 7. 11. 2029. Tako pridobljeni kapital ustreza 2. kakovostnemu razredu po ureditvi Solventnost II. Uspešno izdan podrejeni dolg bo skupini zagotovil še večjo prožnost in pospešil rast skupine. 

Dokument Nerevidirano poročilo o poslovanju Zavarovalne skupine Sava in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−september 2019 in predstavitev za vlagatelje sta pripeta spodaj.

Poročilo o poslovanju 1-9 2019

Predstavitev za vlagatelje 1-9 2019

Novice

4. 9. 2020

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:...

Preberite več

26. 8. 2020

Obvestilo o nameri uprave, da na AZN poda utemeljitev zmožnosti izplačila dividende

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

21. 8. 2020

Agencija za zavarovalni nadzor priporoča zadržanje izplačila dividend tudi po 1. 10. 2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja to sporočilo: Sava Re obvešča javnost, da je v...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}