8. 8. 2019

Sava Re, d.d., podpisala kupoprodajno pogodbo za nakup družbe Diagnostični center Bled, d.o.o.

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Danes je bila med kupcem Sava Re, d.d., in prodajalcem Cinxro Holdings Ltd. podpisana kupoprodajna pogodba za nakup 80-odstotnega deleža v osnovnem kapitalu družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., kar predstavlja 100 odstotkov glasovalnih pravic. Sočasno je bil med Zavarovalnico Triglav, d.d., in Savo Re, d.d., podpisan tudi sporazum o načinu sodelovanja pri pridobivanju udeležbe v družbi Diagnostični center Bled, d.o.o. S tem sporazumom sta pogodbeni stranki dogovorili ključne korake, katerih končni cilj je pridobitev skupne kontrole nad družbo Diagnostični center Bled, d.o.o., preko družbe ZTSR, d.o.o., ki je v skupni lasti obeh družb.

Diagnostični center Bled, d.o.o., je skupaj s svojimi odvisnimi družbami pomemben ponudnik zdravstvenih storitev na slovenskem trgu. Ima več kot 25-letno tradicijo poslovanja in uveljavljeno blagovno znamko. Prevzem družbe Diagnostični center Bled, d.o.o., za Zavarovalno skupino Sava predstavlja pomemben korak k uresničevanju strategije na področju širitve na trg zasebnih zdravstvenih storitev v Sloveniji.

Zaključek transakcije je pogojen z izpolnitvijo določenih odložnih pogojev.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}