7. 6. 2019

Infond postal del Zavarovalne skupine Sava

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Sava Re, d.d., je dne 7. junija 2019 po izpolnitvi vseh odložnih pogojev v skladu s kupoprodajno pogodbo z dne 24. decembra 2018 kupila 77-odstotni delež in s kupoprodajno pogodbo z dne 15. januarja 2019 dodatni 7-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe Infond, d.o.o., in s tem skupaj pridobila 84-odstotni delež v osnovnem kapitalu, kar ob upoštevanju lastnega deleža predstavlja 85 odstotkov glasovalnih pravic. Skupaj z deležem, ki ga njena odvisna družba Zavarovalnica Sava, d.d., že ima v lasti (15 odstotkov), so družbe Zavarovalne skupine Sava s tem nakupom pridobile 100 odstotkov glasovalnih pravic v družbi Infond, d.o.o.

Infond upravlja prek 300 milijonov evrov sredstev več kot 80.000 vlagateljev v Krovnem skladu Infond z 22 podskladi različnih naložbenih politik. Število skladov in višina sredstev v upravljanju Infond uvršča med pomembne upravljalce v Sloveniji s približno 12-odstotnim tržnim deležem.

S to pridobitvijo Zavarovalna skupina Sava uresničuje strategijo rasti s prevzemi na področju upravljanja premoženja, ki poleg zavarovalne dejavnosti predstavlja pomemben steber poslovanja skupine. Prevzem družbe Infond bo Zavarovalni skupini Sava omogočil nadaljnjo širitev in razvoj dejavnosti upravljanja premoženja.

Novice

1. 7. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 30. 6.

Preberite več

19. 6. 2020

Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja naslednje...

Preberite več

18. 6. 2020

Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: Sava Re, d.d., je 18. 6.

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}