30. 6. 2008

Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2007, ki je podan v pripetem dokumentu.

Družbe, vključene v konsolidacijo

1. Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana
2. Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto
3. Sava Osiguranje a.d.o., Beograd, Republika Srbija
4. Dukagjini kompania e sigurimeve sh.p.k. Priština, UNMIK
5. Akcionersko društvo za osiguruvanje Sava Tabak a.d.o., Skopje, Republika Makedonija
6. Montenegro osiguranje a.d., Podgorica, Republika Črna gora

Vpogled v letno poročilo

Vpogled v povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2007 ter v celotno letno poročilo in konsolidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2007 je na voljo na sedežu družbe, Dunajska 56, Ljubljana vsak delovni dan med 9. in 15. uro.
Ta dokument bo od 30. 6. 2008 dalje v elektronski obliki objavljen na spletnih straneh Pozavarovalnice Sava, d.d., najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe

Povzetek revidiranega letnega poročila za leto 2007

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}