24. 6. 2008

Obvestilo o pomembnih deležih

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 117. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07) Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Dne 16.06.2008 je dr. Edo Pirkmajer, član nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, prek svoje družbe Edo Pirkmajer, upravljanje d.o.o., k.d., kupil 570 delnic z oznako POSR v skupni vrednosti 15.832,90 EUR, kar predstavlja 0,006% osnovnega kapitala oz. 0,006% glasovalnih pravic družbe.

Pred sklenitvijo navedenega posla dr. Edo Pirkmajer ni bil lastnik nobene delnice z oznako POSR.

To sporočilo bo od 24.06.2008 dalje objavljeno na spletnih straneh Pozavarovalnice Sava, d.d., najmanj za obdobje 5 let.

Uprava družbe

Novice

28. 3. 2023

Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to...

Preberite več

23. 3. 2023

Predlagana dividenda za delničarje Save Re višja od lanske

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo: ...

Preberite več

23. 3. 2023

Letno poročilo Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2022

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, objavlja to obvestilo: Nadzorni svet Save Re,...

Preberite več

VEČ NOVIC

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}