Ekipo sestavljajo sodelavke in sodelavci, ki imajo zaradi narave posla različna znanja, od ekonomsko-finančnih, računovodskih in aktuarskih do bolj matematičnih in tehnoloških.

Odgovornost do upravljanja in poročanja

Ena od glavnih aktivnosti vključuje upravljanje finančnih naložb, določanje naložbenih politik in skrb za njihovo ustrezno izvajanje, drugi večji sklop pa obsega upravljanje likvidnosti in plačilni promet družbe. Ker smo odgovorni za spremljanje finančnih naložb in poročanje o njih, nenehno skrbimo za kakovost podatkov in nasploh stremimo k izboljšanju procesov ter optimizaciji in avtomatizaciji, pri čemer uporabljamo in uvajamo napredna informacijska orodja za izboljšanje učinkovitosti.

Obseg našega dela

Finance Save Re in Zavarovalnice Sava, naše največje odvisne družbe, so združene – ista ekipa upravlja tako finance Save Re kot tudi finance Zavarovalnice Sava.

Oblikovanje naložbene politike in upravljanje naložb

Zagotavljanje dnevne likvidnosti in plasiranje presežkov

Skrb za kakovost podatkov o naložbah

Zagotavljanje podpore odvisnim družbam

Izvajanje dobrih praks in standardov na področju financ

Uresničevanje trajnostnih vidikov in spremljanje njihovega vpliva

Spoznajte del naše ekipe

Oglejte si, kaj menijo o nas naši zaposleni

Žiga Koritnik

Žiga Koritnik

specialist, Finančno poslovanje

Postanite del ekipe vrhunskih strokovnjakov

Aktuarstvo, modeliranje in upravljanje tveganj

Prikaži opis

Pozavarovanje

Prikaži opis

Informacijska tehnologija

Prikaži opis

Povežite se z nami Sava ReZavarovalna skupina Sava

{{title}}

Sklenite zavarovanje ali Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

Pridobite ponudbo

Prijava škode

{{title}}

{{zavText}}

Prijava škode

SKLENITE ZAVAROVANJE ali PRIDOBITE PONUDBO

PRIDOBITE PONUDBO

{{zavText}}

{{title}}

{{claimText}}

{{secText}}