Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Izdane obveznice

 

Značilnosti obveznice

   
Izdajatelj   Sava Re, d.d.
Tip obveznice   Podrejena (Tier 2), izdana v skladu z regulativo Solventnost II
Bonitetna ocena obveznice   BBB+ (S&P)
Velikost izdaje   75.000.000 €
Nominalna vrednost obveznice (lot)   100.000 €
Cena izdaje   99,998 %
Cena ob dospetju   100,00 %
Kuponska obrestna mera do prvega možnega odpoklica (letna)   3,75 %
Kuponska obrestna mera po prvem možnem odpoklicu (letna)   3-mesečni EURIBOR + 4,683 % (pribitek ob izdaji v višini 368,3 bazičnih točk, povečan za dodatnih 100 bazičnih točk)
Datum dospetja   7. 11. 2039
Datum prvega možnega odpoklica   7. 11. 2029
Trg kotacije   Luksemburška borza

 

Prospekt

Bonitetna ocena