Trgovanje z delnico

Podatki o delnici

Št. delnic 17.219.662
Trgovalna koda POSR
ISIN koda SI0021110513
Borza Ljubljanska borza
Reutersova koda  
Bloombergova koda POSR SV Equity
 

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail:

Gibanje tečaja delnic ( 1.1.2019 - 21.1.2019)


Datum Enotni tečaj Spr. v % Promet v 000 € Promet v lotih
03/01/201914,70 -3,92127,168.628
04/01/201915,00 2,044,50300
07/01/201915,40 2,6715,261.017
08/01/201915,50 0,6510,30655
09/01/201915,00 -3,2345,003.000
10/01/201915,00 0,0017,631.172
11/01/201915,10 0,6729,151.935
14/01/201915,30 1,32124,148.164
15/01/201915,40 0,6528,001.821
16/01/201915,50 0,6526,421.712
17/01/201915,60 0,6548,933.135
18/01/201916,00 2,5610,88676
21/01/201916,40 2,503,28200

Ključni kazalniki

 31.12.201531.12.201631.12.2017
Osnovni kapital (EUR) 71.856.376 71.856.376  71.856.376 
Število delnic 17.219.662 17.219.662  17.219.662
Število lastnih delnic 741.521 1.721.966  1.721.966
Oznaka delnice POSR POSR  POSR
Število delničarjev  4.857 4.308  4.061
Tržni tečaj na zadnji dan v obdobju (EUR) 12,95 13,22  15,80
Tržna kapitalizacija (EUR) 222.994.623 227.643.932  272.070.660
Konsolidiran čisti dobiček na delnico (EUR) 2,02 2,08  2,00 
Konsolidirana knjigovodska vrednost delnice (EUR) 17,38 19,17  20,40
Cena delnice / knjigovodsko vrednost delnice (EUR) 0,78 0,77 0,86
Cena delnice / konsolidirano premijo (EUR) 0,46 0,46 0,53
Dividenda na delnico (EUR) 0,80* 0,80 0,80

* od tega 0,15 EUR izredna dividenda