Trgovanje notranjih lastnikov

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 30. 9. 2018

delničarštevilo delnicdelež v osnovnem kapitalu (%)
Marko Jazbec, predsednik uprave 2.300 0,0134
Srečko Čebron, član uprave 2.700 0,0157
Jošt Dolničar, član uprave 4.363 0,0253
Polona Pirš Zupančič, članica uprave 2.478 0,0144
Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta 2.900 0,0168

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si