Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Trgovanje notranjih lastnikov

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 30. 9. 2019

 Število delnicDelež v osnovnem kapitalu (%)
Marko Jazbec, predsednik uprave 5.000 0,029%
Srečko Čebron, član uprave 2.700 0,016%
Jošt Dolničar, član uprave 4.363 0,025%
Polona Pirš Zupančič, članica uprave 2.478 0,014%
Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta 2.900 0,017%

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.