Trgovanje notranjih lastnikov

Število delnic POSR v lasti članov uprave in nadzornega sveta na dan 31. 12. 2017

delničarštevilo delnicdelež v osnovnem kapitalu (%)
Srečko Čebron, član uprave 2.700 0,0157
Jošt Dolničar, član uprave 4.363 0,0253
Mateja Treven, članica uprave* 8.722 0,0507
Gorazd A. Kunstek, član nadzornega sveta 2.500 0,0145

* Zaključek mandata: 13. 1. 2018.

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si