Trgovanje notranjih lastnikov

Na Savi Re, d.d., obveščamo javnost o transakcijah "notranjih lastnikov" skladno s pravili Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje preko spletnih straneh Ljubljanske borze: seonet.si. Osnovne informacije o transakcijah v tekočem letu so zbrane v spodnji tabeli.

DatumIme / firmaOdnos do Pozavarovalnice SavaŠt. kupljenih / prodanih delnic% delež kupljenih / prodanih delnicSkupno št. delnic v lasti po transakciji% delež po transakciji
             

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re