Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Lastne delnice

Pregled poslov po programu nakupa lastnih delnic (skladno s 4. odstavkom 4. člena uredbe EU št. 2273/2003)

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 28. skupščina delničarjev dne 23. 4. 2014 pooblastila upravo družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo skupščine velja za pridobitev največ 1.721.966 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje tudi lastne delnice, ki jih je družba že imela v lasti na dan izdaje tega pooblastila. Pooblastilo skupščine velja do 23. 4. 2017. V skladu s pooblastilom skupščine družba lahko pridobiva lastne delnice bodisi s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov bodisi s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov. 

V skladu s pooblastilom skupščine je družba v juliju 2014 pričela s pridobivanjem lastnih delnic.

Lastne delnice je družba sprva pridobivala zgolj na organiziranem trgu finančnih instrumentov, od objave programa dalje, tj. 18. 11. 2014, pa družba lastne delnice pridobivala tako na organiziranem kot tudi izven organiziranega trga finančnih instrumentov, za kar je bilo sicer družbi podano tudi skupščinsko pooblastilo.

Tabela odkupov

DatumŠtevilo pridobljenih delnicDelež osnovnega kapitala*Cena delnice (v EUR)Skupna vrednost posla (v EUR)
22.4.2016 845.599 4,9107 15,00 12.683.985,00
7.4.2016 12.921 0,0750 14,0700 181.889,37
6.4.2016 12.789 0,0743 14,1000 180.415,06
5.4.2016 12.635 0,0734 14,3000 180.770,84
1.4.2016 11.852 0,0688 14,5000 172.060,63
31.3.2016 10.408 0,0604 14,4600 150.694,93
30.3.2016 10.253 0,0595 14,4000 147.838,43
30.3.2016 150  0,0009  14,3500  2.152,50 
29.3.2016 909  0,0053  14,3200  13.207,79 
29.3.2016 8.080  0,0469 14,3000  115.544,00 
29.3.2016 1.255 0,0073 14,3100  17.959,05 
24.3.2016 1.528 0,0089 14,3000 21.861,33
23.3.2016 350  0,0020 14,1000 4.937,47
22.3.2016 10.308  0,0599 14,0000 144.384,16
21.3.2016 10.121  0,0588 14,0100 141.866,11
17.3.2016 10.052  0,0584 14,0100  140.898,93
16.3.2016 0,0000 13,9000 13,91
15.3.2016 9.823  0,0570  14,0000 137.590,75 
23.2.2016 484 0,0028 12,0200 5.820,59
22.2.2016 458  0,0027  12,1000  5.544,57
17.2.2016 484  0,0028  12,0000  5.815,55
15.2.2016 416  0,0024 11,9200  4.965,17 
12.2.2016 468  0,0027  12,1000  5.665,63
11.2.2016 427  0,0025  12,3200 5.263,27
9.2.2016 144  0,0008  12,2100  1.761,64
9.2.2016 403  0,0023  12,5000 5.037,50
5.2.2016 634  0,0037  12,5000  7.935,30
2.2.2016 665  0,0039  12,5300  8.343,29 
29.1.2016 20  0,0001  12,5000 250,13
26.1.2016 855  0,0050  12,5000 10.692,84 
21.1.2016 160  0,0009  12,0000  1.922,50
20.1.2016 524  0,0030  12,0500  6.328,70 
20.1.2016 400  0,0023  12,1000  4.840,00
18.1.2016 951  0,0055 12,0150  11.441,12
15.1.2016 428  0,0025  12,1100  5.188,87
15.1.2016 525  0,0030  12,2700  6.441,75
14.1.2016 125  0,0007  12,1600  1.525,68 
14.1.2016 275  0,0016  12,1000  3.327,50 
14.1.2016 528  0,0031  12,3600  6.526,08 
12.1.2016 400  0,0023  12,3000  4.925,16 
12.1.2016 439 0,0025  12,3050  5.401,90 
11.1.2016 400  0,0023  12,5300  5.017,00 
11.1.2016 206  0,0012  12,5000  2.575,00 
11.1.2016 192  0,0011  12,5500  2.409,60 
8.1.2016 100  0,0006  12,5300  1.254,63 
7.1.2016 300  0,0017 12,5700  3.775,91 
30.12.2015 300 0,0017 12,6400 3.796,31
30.12.2015 379 0,0022 12,7000 4.813,30
29.12.2015 485 0,0028 12,8500 6.236,38
29.12.2015 159 0,0009 12,8000 2.035,20
23.12.2015 370 0,0021 12,7800 4.734,74
21.12.2015 543 0,0032 13,1300 7.138,85
18.12.2015 300 0,0017% 13,3000 3.992,00
17.12.2015 264 0,0016% 13,2350 3.494,04
17.12.2015 200 0,0012% 13,3000 2.663,08
16.12.2015 470 0,0028% 13,2000 6.207,10
14.12.2015 58 0,0004% 13,1600 763,66
11.12.2015 462 0,0027% 13,7150 6.344,57
7.12.2015 421 0,0025% 13,7000 5.775,19
3.12.2015 195 0,0011% 13,8000 2.692,35
30.11.2015 188 0,0011% 13,6300 2.563,72
26.11.2015 338 0,0020% 13,8100 4.673,84
24.11.2015 323 0,0019% 13,6000 4.389,52
18.2.2015 184 0,0010% 16,2100 2.984,13
16.2.2015 300 0,0017% 16,3000 4.892,45
9.2.2015 46 0,0003% 15,7000 728,02
9.2.2015 229 0,0014% 16,0000 3.664,00
5.2.2015 188 0,0010% 16,0100 3.008,37
4.2.2015 82 0,0005% 15,2600 1.250,69
3.2.2015 328 0,0019% 16,3100 5.349,37
3.2.2015 40 0,0003% 15,7050 628,20
28.1.2015 32 0,0002% 16,0100 519,60
28.1.2015 270 0,0016% 15,9000 4.293,00
28.1.2015 5 0,0001% 15,8500 79,25
23.1.2015 310 0,0018% 15,9500 4.963,97
22.1.2015 504 0,0029% 15,6300 7.898,46
21.1.2015 259 0,0015% 15,8000 4.111,25
20.1.2015 624 0,0036% 15,9000 9.943,56
16.1.2015 615 0,0036% 16,0000 9.852,79
15.1.2015 385 0,0022% 15,8000 6.090,91
14.1.2015 385 0,0022% 16,0050 6.176,05
14.1.2015 275 0,0016% 16,0000 4.400,00
13.1.2015 605 0,0035% 16,0000 9.693,74
13.1.2015 65 0,0003% 15,9000 890,40
12.1.2015 400 0,0023% 15,9000 6.374,61
12.1.2015 305 0,0018% 16,0000 4.880
7.1.2015 8 0,0000% 16,0000 148,45
7.1.2015 450 0,0026% 16,1000 7.245,00
6.1.2015 50 0,0003% 16,3000 815,42
6.1.2015 1 0,0000% 16,3500 16,35
5.1.2015 277 0,0016% 16,3000 4.525,65
5.1.2015 1.023 0,0059% 16,2000 16.572,60
30.12.2014 264 0,0016% 15,6000 4.118,40
30.12.2014 544 0,0032% 15,4900 8.426,56
30.12.2014 50 0,0003% 15,5000 775,00
29.12.2014 1.105 0,0065% 15,3750 16.989,38
22.12.2014 1.856 0,0108% 16,1000 29.881,60
18.12.2014 494 0,0029% 15,1600 7.498,77
17.12.2014 2.386 0,0139% 15,4000 36.792,17
16.12.2014 3.210 0,0187% 15,2000 48.855,43
15.12.2014 32 0,0002% 15,6000 500,05
2.12.2014 368.099 2,1372% 16,3000 6.000.013,70
23.10.2014 456 0,0026% 15,0100 6.853,46
20.10.2014 386 0,0022% 15,0000 5.797,53
17.10.2014 52 0,0003% 14,6100 760,71
16.10.2014 368 0,0021% 14,9400 5.505,07
14.10.2014 845 0,0049% 15,0168 12.705,66
25.7.2014 710 0,0041% 13,9700 9.932,48
24.7.2014 1 0,0000% 13,2600 13,87
23.7.2014 329 0,0019% 14,0000 4.611,98
14.4.2014 346.433 2,0118% 11,2450 3.895.639,09
do 25.4.2013 210      
Skupaj 1.721.966 9,9999%   24.910.640,33

Program odkupa lastnih delnic

Program odkupa lastnih delnic je objavljen na tej povezavi.

Program odkupa lastnih je bil 18. 11. 2014 objavljen v elektronski obliki tudi na uradni spletni strani Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si).

Program odkupa lastnih delnic je dostopen delničarjem družbe tudi v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

 

* št. vseh delnic: 17.219.662

Stanje: 22.4.2016