Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Dividenda

Sklep skupščine

Obdobje

Bruto dividenda na delnico (EUR)

Datum začetka izplačila

35. skupščina 2018 0,95 14. 6. 2019
34. skupščina 2017 0,80 14. 6. 2018
33. skupščina 2016 0,80 20. 6. 2017
31. skupščina 2015  0,80   29. 9. 2016 
30. skupščina 2014 0,55 14. 7. 2015
29. skupščina 2013 0,26  25. 8. 2014

Obdavčitev dividend, izplačanih domačim fizičnim osebam

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.