Dividenda

Sklep skupščine

Obdobje

Bruto dividenda na delnico (EUR)

Datum začetka izplačila

34. skupščina 2017 0,80 14. 6. 2018
33. skupščina 2016 0,80 20. 6. 2017
31. skupščina 2015  0,80   29. 9. 2016 
30. skupščina 2014 0,55 14. 7. 2015
29. skupščina 2013 0,26  25. 8. 2014

Obdavčitev dividend, izplačanih domačim fizičnim osebam

Sava Re, d.d., je zaradi vključitve KDD v sistem TARGET2-Securities pri določitvi presečnega datuma upravičenosti do dividende in datuma samega izplačila dividende za leto 2016 upoštevala nova pravila KDD. Presečni datum upravičenosti do dividende je tako 19. 6. 2017, datum izplačila pa 20. 6. 2017.

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.