Lastniška struktura

Lastniška struktura Save Re, d.d., na dan 3. 1. 2018

DelničarŠt. delnicDelež v osnovnem kapitalu
Slovenski državni holding, d.d.* 3.043.883 17,7%
Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun 2.439.852 14,2%
Republika Slovenija* 1.737.436 10,1%
Sava Re, d.d. (lastne delnice) 1.721.966 10,0%
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2%
Raiffeisen Bank Austria d.d. - skrbniški račun 784.710 4,6%
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1%
Abanka d.d. 655.000 3,8%
East Capital - East Capital Balkans 365.740 2,1%
Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS 320.346 1,9%
Skupaj: 12.854.647 74,7%

*Družba Sava Re, d. d., je dne 3. 1. 2018 od Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju SDH), prejela obvestilo, da je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije na Republiko Slovenijo neodplačno prenesel 1.261.034 delnic Save Re, d.d., z oznako POSR. Število delnic v lasti SDH po omenjenem prenosu je 3.043.883, kar predstavlja 17,7 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d, število delnic v lasti Republike Slovenije po omenjenem prenosu je 1.737.436, kar predstavlja 10,1 % vseh delnic v osnovnem kapitalu družbe Save Re, d.d.

Podatke zagotavlja Klirinško depotna družba. Podatki na tej strani so osveženi četrtletno. Če potrebujete ažurnejše podatke se lahko obrnete na Klirinško depotno družbo. Več informacij na www.kdd.si.

Zadnja posodobitev: 3. 1. 2018