Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 12. 2019

DelničarŠtevilo delnicDelež v osnovnem kapitalu (%)
SDH, d.d. 3.043.883 17,7%
Zagrebačka banka d.d. —skrbniški račun 2.439.852 14,2%
Republika Slovenija 2.392.436 13,9%
Sava Re, d.d. (lastne delnice)* 1.721.966 10,0%
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2%
Raiffeisen Bank Austria d.d. — skrbniški račun 786.130 4,6%
Modra zavarovalnica d.d. 714.285 4,1%
Hrvatska poštanska banka — skrbniški račun  345.000 2,0%
Zajamčeni podsklad javnih uslužbencev 320.346 1,9%
East Capital — East Capital Balkans 272.137 1,6%
Skupaj: 13.107.464 76,1%

*Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.