Lastniška struktura

Lastniška struktura Save Re, d.d., na dan 30. 9. 2018

DelničarŠt. delnicDelež v osnovnem kapitalu
Slovenski državni holding, d.d. 3.043.883 17,7%
Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun 2.439.852 14,2%
Republika Slovenija 1.737.436 10,1%
Sava Re, d.d. (lastne delnice) 1.721.966 10,0%
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2%
Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun 786.690 4,6%
Modra zavarovalnica, d.d. 714.285 4,1%
Abanka, d.d. 655.000 3,8%
Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun  325.000 1,9%
Modra zavarovalnica, d.d. - ZVPS 320.346 1,9%
Skupaj: 12.815.887 74,4%

Podatke zagotavlja Klirinško depotna družba. Če potrebujete ažurnejše podatke se lahko obrnete na Klirinško depotno družbo. Več informacij na www.kdd.si.

Zadnja posodobitev: 30. 9. 2018