Lastniška struktura

Deset največjih delničarjev Save Re na dan 31. 3. 2019

DelničarŠtevilo delnicDelež v osnovnem kapitalu (%)
Slovenski državni holding, d.d. 3.043.883 17,7%
Zagrebačka banka d.d. - skrbniški račun 2.439.852 14,2%
Republika Slovenija 1.737.436 10,1%
Sava Re, d.d. (lastne delnice)** 1.721.966 10,0%
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) 1.071.429 6,2%
Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun 785.030 4,6%
Modra zavarovalnica d.d. 714.285 4,1%
Abanka d.d. 655.000 3,8%
Hrvatska poštanska banka - skrbniški račun  345.000 2,0%
Modra zavarovalnica d.d. - ZVPS 320.346 1,9%
Skupaj: 12.834.227 74,5%

*Lastne delnice nimajo glasovalnih pravic.

Vir: Centralni register vrednostnih papirjev KDD d.d.