Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Korporativno upravljanje

Upravljanje družbe

V Savi Re ne stremimo zgolj k doseganju dobrih poslovnih rezultatov, ampak tudi k preglednosti poslovanja, da kar najbolje zaščitimo interese naših vlagateljev.

Vprašanja in komentarje o delnici Save Re, d.d., nam lahko sporočite na mail: ir@sava-re.si

Kodeks

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2019 do dneva objave v letu 2020.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za poslovno leto 2019.

Dokumenti

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo: 

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 28. 3. 2018 do 28. 3. 2019.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za poslovno leto 2018. 

Dokumenti

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 31. 3. 2017 do 28. 3. 2018.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za poslovno leto 2017.

Dokumenti

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Sava Re, d.d., podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 31. 3. 2016 do 31. 3. 2017.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Save Re, d.d., za poslovno leto 2016. 

Dokumenti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 30. 3. 2015 do 30. 3. 2016.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega letnega poročila skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za poslovno leto 2015. 

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: O družbi/Korporativno upravljanje /Kodeks) od 6.  4. 2016 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo: 

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d.d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od 15.4.2011 do 16.4.2012. 

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila Skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za poslovno leto 2011. 

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Vlagatelji/Upravljanje družbe/Kodeks) od 26. 4. 2012 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Dokumenti

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje 31. 3. 2009 do 31. 3. 2010.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za poslovno leto 2009.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Za vlagatelje/Upravljanje družbe) od 30. 4. 2010 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Uprava in nadzorni svet družbe Pozavarovalnica Sava, d. d. podajata izjavo o spoštovanju načel Kodeksa upravljanja javnih delniških družb za obdobje od uvrstitve delnic Pozavarovalnice Sava, d. d. z oznako POSR v borzno kotacijo - 11. 6. 2008 do 16. 4. 2009.

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb je podana v pripetem dokumentu in je sicer tudi sestavni del Revidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za poslovno 2008.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si (rubrika: Za vlagatelje/Poslovanje) od 30. 4. 2009 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Uprava družbe

Dokumenti

Politika upravljanja

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Uprava Save Re, d.d., je s soglasjem nadzornega sveta družbe v decembru 2017 sprejela spremembe in dopolnitve dokumenta Politika upravljanja Save Re, d.d.

Dokument določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe Sava Re, d.d., in predstavlja zavezo za prihodnje delovanje.

Politika upravljanja Save Re, d.d., je v pripetem dokumentu.

Politika upravljanja Save Re, d.d. [.pdf, 296 kB]