Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

FATCA

Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. 3. 2010, s pričetkom veljavnosti od 1. 7. 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to, ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah.

Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA je bil podpisan 2. junija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo v avtomatični izmenjavi podatkov med državama in podrobneje opredeljuje obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi z izvajanjem FATCA.

V skladu s Sporazumom so se zavarovalnice, ki so registrirane za opravljanje poslov življenjskih zavarovanj v Zavarovalni skupini Sava (Zavarovalnica Sava, d.d., Sava osiguranje, d.d., - podružnica Hrvaškaa, Sava životno osiguranje, d.d., in Illyria Life, sh. a.), registrirale pri ameriški davčni upravi IRS z ustreznim FATCA statusom.

Sava Re, d.d., ki je sicer obvladujoča družba v skupini, se ni registrirala v sistem IRS, saj ima v skladu s pravili Sporazuma status »tuje nefinančne institucije« (NFFI).

Za potrebe izvajanja pravil FATCA in registracije v sistem IRS je kot Vodilna finančna institucija v okviru FATCA Zavarovalne skupine Sava določena Zavarovalnica Sava, d.d.:

Članice FATCA Zavarovalne skupine Sava (naziv, ki je registriran v sistemu IRS)Tip registracijeGIIN ali FATCA statusDržava
Zavarovalnica Sava, d.d. Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske institucije po Modelu 1 IGA 54YL9X.00000.LE.705 Slovenija

Sava osiguranje - Podružnica Hrvatska

Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske institucije po Modelu 1 IGA 54YL9X.00000.BR.191 Hrvaška
Illyria life, sh. a. Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske institucije po Modelu 1 IGA 54YL9X.00003.ME.999 Kosovo
Sava zivotno osiguranje, a.d. Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija, kar vključuje tudi Poročevalske institucije po Modelu 1 IGA 54YL9X.00004.ME.688 Srbija

Poslovanje Zavarovalne skupina Sava je skladno z zahtevami FATCA in jih posamezne članice skupine izvajajo od 1. 7. 2014 dalje. Posamezne članice skupine pri tem ne izvajajo pravnega in davčnega svetovanja v zvezi z ameriško davčno ureditvijo ali storitev v zvezi z urejanjem davčnih obveznosti oseb v Združenih državah Amerike. 

Koristne povezave

ZDA:

Slovenija:

EU Komisija:

OECD:

Podrobnejše informacije so vam na voljo na tej povezavi.

Na tej povezavi je na voljo izpolnjen obrazec W-8BEN-E Save Re, d.d.