Poslanstvo in vizija

Naše poslanstvo

S predanostjo in stalnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja.

Naša vizija

Ustvarjamo sodobno, digitalno, v družbo usmerjeno in trajnostno naravnano zavarovalno skupino.

Takšni smo

Odgovorno, iskreno in spoštljivo gradimo medsebojne odnose v družbi.

S stalnim izboljševanjem in odnosom presegamo pričakovanja strank.

Dejavni smo v odnosu do okolja (lastniki, družbeno okolje).