Naš vrednostni kompas

Naše poslanstvo

Zagotavljamo finančno varnost in donosno prihodnost, našim zaposlenim, našim partnerjem in našim lastnikom. Zaposlenim omogočamo poklicni in osebnostni razvoj, zavarovancem nudimo podporo in partnerski odnos, lastnikom zagotavljamo primeren donos na kapital. Do okolja in družbe v njem gradimo prijazen in odgovoren odnos.

Imamo vizijo

Družbe v naši skupini bodo na trgih, kjer smo prisotni, prepoznane po najbolj kakovostnih produktih iz naše dejavnosti. Celovita ponudba produktov bo našim strankam omogočala optimalen izbor stopnje finančne varnosti, glede na njihove specifične potrebe. Ob nudenju kakovostne strokovne pomoči je naše vodilo varnost in zadovoljstvo strank.

Naša strategija

S pozitivno klimo, dobro poslovno kulturo, z neprestanim učenjem in vlaganjem v sodelavce prispevamo k stalnemu razvoju zavarovalnih in drugih sorodnih produktov ter k bolj optimalnim poslovnim procesom. Skupina gradi lastno korporativno kulturo, prepoznavno v okolju, ki se in se bo tudi naprej odražala v kakovosti storitev in v pripadnosti zaposlenih družbi ter skupini.

Zavarovalništvo je po svoji definiciji ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti, kar pomeni, da je vpeto v širše gospodarsko okolje. V okviru tega sistema smo odgovorni za aktiven prispevek k družbenem okolju prijaznim dejavnostim. Družbe v skupini bodo aktivno prispevale k razvoju tovrstnih dejavnosti na lokalnih trgih.

Imamo vrednote

Predani smo našim strankam, ker verjamemo, da z dobrim delom gradimo dolgotrajen partnerski odnos. Verjamemo, da so zadovoljni partnerji zrcalo naše uspešnosti in skupaj z nami tvorijo ugled naše skupine. Verjamemo, da uspešna in ugledna družba spodbuja pripadnost in zadovoljstvo zaposlenih. Verjamemo, da so zadovoljni sodelavci strokovni, odgovorni, inovativni in predani.