Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Potekala je 20. skupščina družbe Pozavarovalnica Sava

14.4.2008

Skupščina upravo družbe pooblastila, da poveča osnovni kapital

Danes je potekala 20. skupščina Pozavarovalnice Sava. Skupščina je upravo družbe pooblastila, da po vpisu spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine poveča osnovni kapital.

Dokumenti

Dokumenti