Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini

15.5.2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana uprava družbe Sava Re, d.d., v zvezi z izvedbo

 36. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana, ki bo v torek, 16. 6. 2020, ob 14. uri v dvorani Andromeda v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 želimo v Savi Re z organiziranim zbiranjem pooblastil omogočiti svojim delničarjem, da na skupščini glasujejo po pooblaščencih. Zato bodo delničarji predvidoma od 18. 5. 2020 dalje skupaj s pismom delničarjem na svoj naslov prejeli:

  • obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine želeli udeležiti osebno;
  • obrazec Save Re za pooblastilo – če bi se skupščine želeli udeležiti po pooblaščencu, ki ga bodo določili sami;
  • individualizirano prijavo s pooblastilom z možnostjo izbire med vnaprej predvidenima pooblaščencema, z navodili za glasovanje, če bi se odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil.

Delničarje, ki se nameravajo skupščine udeležiti po pooblaščencu, vljudno prosimo, da izpolnijo in nam pošljejo le eno od obeh pooblastil.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno petka, 12. 6. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.

Izpolnjeno in podpisano prijavo s pooblastilom je treba vrniti na naslov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana do vključno petka, 12. 6. 2020, v priloženi predplačani ovojnici.