Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19

16.3.2020

Skladno s kriznim načrtom družbe je skupina za neprekinjeno poslovanje, ki poroča neposredno upravi družbe, pozorno in tekoče spremljala hitro spreminjajoče razmere glede virusa COVID-19. Na podlagi tega je družba pripravila potrebne ukrepe za zagotovitev nemotenega delovanje vseh kritičnih poslovnih funkcij in procesov. Enako velja za vse družbe Zavarovalne skupine Sava. Več informacij o ukrepih, ki jih izvajajo posamezne družbe, lahko najdete na njihovih spletnih straneh.

Zaščita ljudi in premoženja je jedro poslanstva Save Re, začne pa se z zdravjem in dobrim počutjem naših zaposlenih, njihovih družin, naših poslovnih partnerjev, vlagateljev in globalne skupnosti.

Zavezali smo se, da bomo vedno ob naših zavarovancih, ko nas bodo najbolj potrebovali. To pomeni, da bomo plačevali vse upravičene zahtevke in poravnavali vse obveznosti, povezane s prihajajočimi obnovami pogodbenih poslov in poslov individualnih prevzemov.

Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete informacije, nas kontaktirajte na info@sava-re.si.

18.3.2020

Zaradi trenutnih razmer je naša pisarna zaprta, zaposleni pa delajo od doma. Prosimo vas za razumevanje in potrpljenje, če bo naš odzivni časi daljši od običajnega.