Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Zavarovalna skupina Sava vzpostavila ukrepe za neprekinjeno poslovanje med pandemijo

16.3.2020

Skladno z ukrepi Vlade republike Slovenije, ki do nadaljnjega zapira oziroma omejuje vse nenujne storitve, in skladno s priporočili stroke za ustavitev javnega življenja tudi v Zavarovalni skupini Sava izvajamo ukrepe, ki v največji možni meri ščitijo zdravje ljudi in preprečujejo širjenje koronavirusa. 

Zavarovalna skupina Sava pri omejevanju učinkov uresničenega operativnega tveganja postopa po protokolih za neprekinjeno poslovanje, saj nam je skrb za zdravje zaposlenih in strank na prvem mestu. S tem namenom bodo družbe v Zavarovalni skupini Sava v Sloveniji svoje poslovanje od ponedeljka, 16. marca 2020, dalje organizirale na hibriden način s težiščem dela preko oddaljenega dostopa. O načinu delovanja družb od 16. 3. 2020 dalje so informacije na voljo na spletnih straneh posamezne družbe.

Tudi članice skupine s sedežem zunaj Slovenije postopajo po protokolih neprekinjenega poslovanja in bodo o načinu svojega delovanja zainteresirane javnosti obveščale preko svojih spletnih strani.

V času te objave ni možno izmeriti vseh učinkov na poslovanje skupine. Družba bo investicijsko javnost in druge zainteresirane javnosti ustrezno obveščala o potencialnih vplivih, ko jih bo možno oceniti in v kolikor bodo materialni. Občutljivost rezultatov skupine na različna tveganja je predstavljena obširneje v Letnem poročilu 2018 ter medletnih poročilih za leto 2019. Poročila o poslovanju so dostopna na spletni strani družbe na povezavi: https://www.sava-re.si/si/za-vlagatelje/financne-informacije/financna-porocila/.

Finančni koledar Save Re za leto 2020 zaenkrat ostaja nespremenjen.