Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

3.1.2020

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

 Dne 30. 12. 2019 je Mateja Živec, članica nadzornega sveta Save Re, d.d., kupila 1.000 lotov POSR v skupni vrednosti 18.200,00 EUR, kar predstavlja 0,0058 % vseh delnic in 0,0065 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

 Pred navedeno transakcijo Mateja Živec ni imela delnic POSR.