Ocena škode za tajfun Hagibis

3.12.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov objavlja Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, to obvestilo:

Oktobra 2019 je Japonsko prizadel tajfun Hagibis, ki velja za eno najsilovitejših neviht na tem območju v zadnjih desetletjih. Po aktualnih ocenah bo škoda, ki jo bo skladno s sklenjenimi pozavarovalnimi pogodbami pokrila Sava Re, presegla vrednost 5 milijonov evrov.

En petmilijonski dogodek je že vključen v načrt čistega poslovnega izida Zavarovalne skupine Sava za leto 2019. V kolikor ne bo dodatnih škodnih dogodkov podobne velikosti, je načrt Zavarovalne skupine Sava za leto 2019 še vedno dosegljiv.