Obvestilo o poslih vodilnih delavcev z delnico POSR

11.7.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

 Dne 8. 7. 2019 je Marko Jazbec, predsednik uprave Save Re, d.d., kupil 700 lotov POSR v skupni vrednosti 11.760,00 EUR, kar predstavlja 0,0041 % vseh delnic in 0,0045 % delnic z glasovalnimi pravicami v osnovnem kapitalu družbe.

Po opravljeni transakciji ima Marko Jazbec 5.000 delnic, s tem pa se je delež njegovih glasovalnih pravic povečal z 0,0277 % na 0,0323 %.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 11. julija 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.